Förtroende viktigast i säljarbetet

February 14, 2017
No Comments

Under 2016 har jag haft förmånen att få träffa många försäljningschefer från hela världen i samband med ett stort internationellt säljutvecklingsprojekt för ett svenskt industriföretag. Kan bara konstatera att framgångsfaktorerna är desamma oavsett var man lever och verkar. Försäljning handlar om att ha mycket kontakt med rätt kunder och om att inge förtroende. Absolut, inköpsorganisationer som skapar prispress inom framför allt B2B är sedan länge här för att stanna, liksom e-handeln. Men detta gör säljarens roll ännu viktigare, då fokus bör ligga på att bredda kontaktytorna utanför inköpsorganisationerna. Försäljning handlar fortfarande om att vara proaktiv och att hjälpa kunden att se hela sin behovsbild, även den omedvetna, inte minst genom att tillföra kunskap och att ställa relevanta frågor.

admin

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.