Utmana kunden!

June 15, 2017
No Comments

Idag är konkurrensen om kundens uppmärksamhet större än någonsin. Samtidigt är tillgången på information lättillgänglig och i det närmaste oändlig. Det gör att kunden är mer autonom i sitt köpbeteende. Detta innebär dock inte att kunden är expert på säljarens lösningar. Säljarens största utmaning har därför blivit att få kunden att förstå att hen har nytta av säljarens expertis. För att lyckas med detta behöver säljaren i ännu högre grad än tidigare skapa förtroende samt inspirera och utmana kunden i ett tidigt skede av säljprocessen. Idag pratar man ofta om koncept som Challanger Sale och Insight Selling. Jag har under 2017 arbetat i ett stort internationellt säljprojekt med fokus på att träna säljare från olika kulturer i en liknande säljmetodik. Och effekten har visat sig vara mycket positiv!

admin

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.