BJÖRN FORSSÉN

Björn är i första hand inriktad på sälj- och ledarskapsutveckling med fokus på säljledning, men även på målstyrning, förhandling och säljkommunikation. Björn arbetar med en coachande pedagogik och -förhållningssätt. Han genomför oftast sina uppdrag med utgångspunkt från 4MAT-pedagogiken, med en kombination av föreläsningar, coachning och träning. Uppdragen genomförs på både svenska och engelska.

Björn har en bred egen sälj- och säljledningserfarenhet från flera olika branscher, framför allt inom B2B. Han har även en bakgrund som officer i Flygvapnet där det generella ledarskapet stod i fokus.

Björn tar aktivt uppdrag som interim försäljningschef samt är engagerad i styrelseuppdrag.

Kunder i urval
Björn har arbetat med kunder inom många olika branscher som t.ex. IT/Telecom, detaljhandeln, byggbranschen, fordons- och transportsektorn, servicenäringen, verkstadsindustrin samt Bank & Finans. Som exempel på kunder kan nämnas Intel, Volvo, Schenker, SEB, Eika Banken (Norge), Tools, Optimera, Fazer Amica, Claes Ohlson, Euromaster, Continental Däck, Toshiba Medical, Telia, SKF, m.fl. Projekten har oftast haft fokus på ledarskaps- och säljutveckling.

Björn har tidigare även arbetat med öppna utbildningar inom ledarskap och säljkommunikation på Mercuri International, Intermezzon och IHM Business School.

Tidigare befattningar
Tidigare har Björn arbetat som regionchef för omvärldsbevakningsföretaget Observer (Cision). Där hade han även rollen som Key Account Manager för en av företagets största kunder. Han har även arbetat som chef för Hogias utbildningsverksamhet, Hogia Institutet, samt som officer i Flygvapnet.

Han har också arbetat som rådgivare (säljare) på WASA/Länsförsäkringar.

Utbildning
Björn är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på marknadsföring och organisation samt är examinerad från Flygvapnets officershögskola i Halmstad.

Han har ett stort antal konsultutbildningar i bagaget med diplomering inom bl.a. Coachning, Flexibelt Ledarskap (motsv. SL/SLII), Myers & Briggs Type Indicator (MBTI), Jungian Type Index (JTI), Fyrarummaren, 360o-analys och Digital marknadsföring.