SÄLJTRÄNING

Det finns flera skäl för en säljare att utveckla sin säljkompetens, t.ex. att man är ny som säljare, har fått en ny säljroll eller att man helt enkelt behöver utveckla sitt arbetssätt. 2Achieve erbjuder flera olika säljträningar inom t.ex. Grundläggande försäljning, Konsultativ försäljning (Insight Selling), Förhandlingsteknik, Säljstrategi och Målstyrning samt Presentationsteknik.

 

LEDARUTVECKLING

Framgångsrikt ledarskap bygger i hög grad på att ha bra kompetens kring hur man kan hjälpa andra att lyckas skapa goda resultat. 2Achieve tillför kompetens inom flera centrala områden inom ledarskapet, som t.ex. att Förstå rollen som ledare, Anpassat ledarskap, Coachning som ledarverktyg, Samtalsmetodik, Mötesteknik, Målstyrning i ledarskapet samt Förändringsledning.

 

INTERIMT SÄLJLEDARSKAP

Ibland uppstår en längre tids sjukdom och blir ett glapp under rekryteringsprocessen av nya chefer, inte minst eftersom uppsägningstider ibland kan vara långa. 2Achieve erbjuder därför interimsledarskap för framför allt försäljningschefer. Främst på deltid och upp till ett år.

 

SÄLJ- OCH LEDARCOACHNING

Ett av de mest effektiva verktygen för att implementera ny kunskap är att få reflekterande stöd genom coachning då kunskapen ska omsättas i praktiken. Det är oftast i detta skede som risken annars är stor att man väljer att inte använda den nya kunskapen. 2Achieve erbjuder coachning av säljare och chefer som stöd vid implementering eller då det finns andra coachningsbehov.

Under hösten startade företaget Based On People upp sin verksamhet i Göteborg, Stockholm och Linköping. Företaget arbetar med Ledare...
“Varför lyckas vissa säljledare skapa betydligt bättre resultat än andra, trots att de inte säljer något själva? Vi ställde...
Människors potential är betydligt större än vad de själva inser och andra tror. Förändring är i grunden en naturlig och positiv del av livet, och därmed även av arbetslivet. Om vi inte ständigt utvecklas blir vi relativt sett sämre jämfört med vår omgivning. En medvetenhet om vad förändring innebär ökar vår förmåga att hantera utvecklingen i sig.
Ledarskap handlar om att skapa resultat tillsammans med andra och att få människor att lyckas med det de gör. Ledaren har en mycket viktig roll i att få medarbetare att utvecklas och i att växa. Med det coachande förhållningssättet frigör vi i hög grad människors fulla potential. Ett motiverande ledarskap bygger också på att leda med hjälp av mål.
Genom att skapa förtroende och att förstå kundens behov lägger vi grunden till framgångsrik försäljning. Kunden måste även inse nyttan av erbjudandet för att vilja köpa. Ett bra försäljningsarbete bygger i hög grad även på planering, struktur och rätt prioriteringar. Säljarens framgång handlar i övrigt om drivkraft och självförtroende.
Utbildning handlar i förlängningen om att förändra beteenden och att skapa resultat. Vi har alla olika sätt att lära oss. En del är teoretiker. Andra vill praktisera. Att vara motiverad är alltid avgörande för framgång. I slutändan handlar all form av inlärning om att implementera kunskapen i vardagen. Då är det är viktigt att få stöd och support för att lyckas.